Podmienky prenájmu vozidla v našej autopožičovni

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy:

 • občiansky preukaz alebo pas
 • vodičský preukaz sk. B, platný minimálne 2 roky
 • kreditná alebo platobná karta

Vek vodiča:

 • minimálny vek vodiča je 21 rokov
 • maximálny vek vodiča je 75 rokov

Platobné podmienky:

 • akceptujeme platbu kreditnou, resp. platobnou kartou
 • na možnosť platby v hotovosti alebo bankovým prevodom sa informujte v rezervačnom centre

Depozit za prenájom vozidla:

 • pri každom prenájme blokujeme cez platobnú / kreditnú kartu depozit, výška závisí od typu vozidla a doby prenájmu (minimálne 400 €)
 • pri ukončení prenájmu - po vrátení nepoškodeného a dotankovaného vozidla depozit uvoľníme
 • na možnosť úhrady depozitu iným spôsobom (bankovým prevodom) sa informujte v rezervačnom centre

Ceny prenájmu a účtovanie:

 • minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň - tj. 24 hodín od prevzatia vozidla
 • v prípade prekročenia tejto doby o viac ako 90 minút sa účtuje ďalší plný deň prenájmu
 • informácie o víkendových cenách, viacdenných a mesačných prenájmoch v rezervačnom centre

V cene prenájmu je zahrnuté:

 • voľné kilometre
 • havarijné poistene pre SR a Európu a povinné zmluvné poistenie vozidla
 • pravidelná údržba vozidla
 • aktuálne sezónne pneumatiky
 • pristavenie/vrátenie vozidla v Bratislave v rámci otváracích hodín
 • diaľničná známka platná pre Slovensko
 • oprávnenie pre ďaľších vodičov viesť prenajaté vozidlo
 • asistenčné služby v prípade technickej poruchy alebo havárie
 • služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti

Havarijné poistenie a spoluúčasť:

 • naše vozidlá sú poistené havarijne, vrátane krádeže (s výnimkou batožiny) pre EU
 • naše vozidlá majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie (zákonné poistenie)
 • spoluúčasť za každú poistnú udalosť, poškodenie vozidla alebo spôsobenú dopravnú nehodu je 10% výšky škody, minimálne 165,- €
 • v prípade poistnej udalosti preukázateľne zavinenej iným vodičom si spoluúčasť uplatňujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla, ktoré nehodu zavinilo.

Technická porucha alebo dopravná nehoda:

 • pri akomkoľvek technickom probléme alebo dopravnej nehode nás ihneď kontaktujte na tel. čísle: +421-903-41 41 41

(platí aj mimo otváracích hodín)

 • v prípade dopravnej nehody je nutné privolať aj dopravnú políciu a zapísať si údaje o ďalších účastníkoch dopravnej nehody

DPH:

 • sme platcami DPH (20%)
 • spätné vyplatenie DPH nie je možné

Cesta do zahraničia:

 • vstup do krajín EU je povolený
 • vstup s prenajatým vozidlom nie je povolený do krajín: Albánsko, Srbsko, Čierna Hora, Ukrajina, bývalé štáty ZSSR
 • diaľničné a cestné poplatky v zahraničí si plne hradí nájomca vozidla

ČISTENIE VOZIDLA

 • vozidlá sú odovzdávané vyčistené a umyté
 • všetky vozidlá sú nefajčiarske
 • v prípade vrátenia nadmerne znečisteného vozidla/ cigaretový zápach, účtujeme zmluvnú pokutu 50 EUR

Pristavenie VOZIDLA MIMO Bratislavy:

 • v prípade požiadavky zabezpečíme pristavenie (alebo prevzatie) vozidla aj mimo Bratislavy, napr. na letiskách vo Viedni, Budapešti, Prahe - informácie v rezervačnom centre